Fishing as a hobby. Fishing as a sport. Fishing as living means. Fishing full stop.

A simple recognition for skimboarders who are fishermen. A sincere gratitude to fisher-folks parents of skimboarders, who support their kids with unyielding patience:

Sa mga nanugat ug pumpboat ug
sa mga nagtabang ug pagawas sa pumpboat
labi na sa nangisda na naghatag ug pangsud-an,
para ni sa inyo.

Sa nangisda ky walay balod.
Sa nangisda bisan dagko ang balod,
para ni sa inyo.

Sa naay kuha ug
sa walay nakuha,
para ni sa inyo.

Sa namingwit,
sa namana,
sa nanglawod,
para ni sa inyo.

Sa imo,
sa iya,
sa imong tatay o papa ug
sa imong lolo,
para ni sa inyo.

Sa akong lolo ug
kang Marshall,
para ni sa inyo.